JR 4

Brand Story

Strategie

Als frontrunner in werving en selectie zorgen wij dat iedereen kan groeien. Qua baan, salaris en functie. Niet alleen de zogenaamde ideale kandidaat, met bullshit-letterbingo-functietitel en dito CV. Nee. 

Wij zorgen ervoor dat iedereen kan zien of het beter kan en weet wat die écht waard is of waar die staat in zijn carrière. We hebben dan ook geen boodschap aan de status quo. Omdat wij werken met mensen, voor mensen. En doen wat voor hen het beste is.

JR 2
JR 3
JR 5

Campagne doelen

Strategie

1. Kandidaten werven op het Job Rithm platform middels het aanmaken van een eigen account.
2. Naamsbekendheid voor Job Rithm creëren in de Nederlandse arbeidsmarkt.
3. Traffic generen op de landingspagina, social media kanalen en hiermee interesse wekken.

JR 1